Privacyverklaring

CompuParts behandelt alle bezoekers op haar site met respect. Alle informatie die ons wordt verschaft door bijvoorbeeld het invullen van formulieren of het abonneren op nieuwsbrieven of andere periodieke uitingen, zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden.
Gegevens die u ons verstrekt zullen wij nimmer verkopen of beschikbaar stellen aan derden, tenzij wettelijke bepalingen ons hiertoe verplicht.

Geen ongewenste nieuwsbrieven en reclame.
Alleen met toestemming kunnen de gegevens door CompuParts voor doeleinden als nieuwsbrieven en dergelijke.
Tevens gebruiken wij de verstrekte gegevens om met u te kunnen corresponderen. Ook gebruiken wij uw gegevens voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, zoals ten behoeve van fraudepreventie.

Contact
Heeft u vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze privacy statement of andere vragen aangaande uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact opnemen met CompuParts.